ශ්‍රී ලංකා ගාර්ඩියන්  නව වෙබ් අඩවිය  ( www.slguardian.org/si) ලෝකය පුරා සිටින අපගේ පාඨකයන් වෙත එළි දැක්  වූ බව හදපිරි සතුටින් සටහන් කිරීමට කැමැත්තෙමු. අපගේ නව වෙබ් අඩවියේ සැලසුමට අනුව ඊට පහසුවෙන් ලඟාවිමට හැකිය. එසේම පාඨක ඔබට වෙබ් අඩවිය ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කිරීමට හැකි පරිදි නිර්මාණය කර තිබේ. 

අප සංවිධානයේ ක්‍රමික වර්ධනයට උචිතවන පරිදි එය යාවත්කාලීන කිරීමට අපගේ කතෘ මණ්ඩලය සැලසුම් කොට තිබේ. ඒ අනුව අපේ පාඨකයින්ට නව තොරතුරු ලබාදීම මෙන්ම සමාජ ජාලයන් සමඟ වඩාත් සමීපව කටයුතු කිරීමට ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු. නව වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීමේදී සහය ලබා දුන් ඩිසයින් වෝල් සමාගමට අපේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමේ.

නව වෙබ් ආකෘතිය ඔබට වඩාත් පහසු සහ ආකර්ශනීය එකක් වනු ඇතයි අපි විශ්වාස කරමු. කෙසේ වෙතත් පාඨක ඔබට මේ ගැන කුමන හෝ අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇත්තේ නම් ඒ ගැන අපි කෘතඥ වෙමු. එසේම තම අදහස් සහ යෝජනා අපගේ වියුත් තැපෑලට යොමු කරණ ලෙස ඉල්ලා සිටිමු. අප මේ දක්වා පැමිණි ගමන් මගට ශක්තියක් වූ ඔබ හැමට අපේ ගෞරවය හිමි වේ.

විද්‍යුත් තැපෑල : feed@srilankaguardian.org

ශ්‍රී ලංකා ගාර්ඩියන්
කතෘ මණ්ඩලය 

ARCHIVES FROM AUGUST 2009 TO JANUARY 2015